تبلیغات
✰قصر دوستــداران وینکــس✰ - stella
ღوینکس برای همیشه هست و همیشه خواهد بود ✰قصر دوستــداران وینکــس✰
استلا

استلا پری خورشید درخشان است، بنابراین جای تعجب نیست که او تساوی انرژی و قدرت خود را به طور مستقیم از نور خورشید است! با خوش بینی شدید او، و چشم انداز شاد او، استلا یک توپ از آفتاب است (هنگامی که او wisecracks ساخت)! جای تعجب نیست که BFFs او با بلوم!