تبلیغات
✰قصر دوستــداران وینکــس✰ - musa
ღوینکس برای همیشه هست و همیشه خواهد بود ✰قصر دوستــداران وینکــس✰
میوسا

دیدار با میوسا! الهه شعر و موسیقی او را به عنوان پری موسیقی، موسیقی او نقش شده است. او یک کارآگاه طبیعی و با احساس فوق العاده مشتاق خود را برای جزئیات بیشتر، او قطعا محقق از باشگاه نرم. او ممکن است مانند پری خوش طعم نگاه کنید ، اما این بچه شیطان است ACE در حل معما و فهم توطئه های شیطانی توسط Trix است. بهتر دیده بان!