تبلیغات
✰قصر دوستــداران وینکــس✰ - flora
ღوینکس برای همیشه هست و همیشه خواهد بود ✰قصر دوستــداران وینکــس✰
فلورا پری از طبیعت است پس آن را تنها طبیعی که او قدرت و انرژی او را از گل ها ، گیاهان، چمن و درختان می شود. زمانی که تیم نیاز به یک معجون جادویی شلاق تا آنها به نوبه خود به فلورا، که او نیز پر نقش مصلح باشگاه نرم. او فوق العاده متفکرانه و شیرین است و دوستان پری او می تواند در او به حساب وجود داشته باشد برای آنها!