تبلیغات
✰قصر دوستــداران وینکــس✰ - aisha
ღوینکس برای همیشه هست و همیشه خواهد بود ✰قصر دوستــداران وینکــس✰
عایشه

عایشه کردم بعضی از این امواج جدی! به عنوان پری امواج، عایشه به هر چالش ترس از غواصی از سر! او بی باک، ورزشی و همیشه به دنبال ماجراجویی های بعدی است. قدرت خاص او؟ او می تواند مایعات کنترل!